Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 2015

0
1311

Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam 2015 khuyến cáo về chẩn đoán, điều trị & dự phòng tăng huyết áp.

NỘI DUNG KHUYẾN CÁO BAO GỒM:

Phần mở đầu:

1. Phân nhóm khuyến cáo

2. Định nghĩa và phân độ tăng huyết áp

Chẩn đoán tăng huyết áp

1.Chẩn đoán tăng huyết áp

2. Phân loại tăng huyết áp

Đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp

  1. Tìm tổn thương cơ quan đích
  2. Thăm giò cận lâm sàng
  3. Phân tầng nguy cơ tăng huyết áp

Xác định ngưỡng, đích điều trị và thái độ xử trí tăng huyết áp

1. Mục đích của điều trị

2. Điều trị bằng thuốc

3. Chọn thuốc tăng huyết áp

4. Phối hợp thuốc hạ huyết áp

5. Tương tác các thuốc hạ huyết áp

6. Các nhóm bệnh nhân tăng huyết áp đặc biệt

Dự phòng tăng huyết áp

Chi tiết “Khuyến cáo về chẩn đoán, điều trị & dự phòng tăng huyết áp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here