Khuyến cáo về chẩn đoạn và điều trị rối loạn lipid máu 2015

0
1083

Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam 2015, Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid máu.

NỘI DUNG BAO GỒM:

Phần mở đầu:

1. Phân nhóm  khuyến cáo

2. Mức chứng cứ

Chẩn đoán rối loạn lipid máu

  1. Các đối tượng cần được khảo sát Lipid máu
  2. Các xét nghiệm Lipid máu cần có

Phân tầng nguy cơ tim mạch

  1. Thang điểm SCORE
  2. Phân tầng nguy cơ tim mạch
  • Nguy cơ rất cao
  • Nguy cơ cao
  • Nguy cơ trung bình
  • Nguy cơ thấp

Điều trị rối loạn lipid máu

1. Mục tiêu điều trị

2. Ảnh hưởng của thay đổi lối sống lên nồng độ Lipid máu

3. Điều trị tăng LDL-C

4. Xử trí tăng TG máu

5. Điều trị rối loạn Lipid máu hỗn hợp

6. Điều trị rối loạn Lipid máu ở một số nhóm bệnh nhân

Kết luận

Chi tiết tài liệu “Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid máu 2015

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here